LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży gruntów za 113,18 mln euro

LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. oraz LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. – spółki zależne LC Corp – zawarły z Ingadi oraz Artigo zawarły przedwstępne umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Katowicach oraz prawa własności działek we Wrocławiu, podał LC Corp. Łączna cena transakcji została ustalona przez strony na 113,18 mln euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz koszty transakcji). …Zobacz więcej