Konsorcjum Stali miało 43 mln zł zysku netto, 58,08 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Konsorcjum Stali odnotowało 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 41,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej