PKO TFI złożyło wniosek o rejestrację w ewidencji PPK

Fundusz parasolowy PKO Emerytura – SFIO z 8 wyodrębnionymi subfunduszami inwestycyjnymi został utworzony w celu poszerzenia oferty PKO TFI o pracownicze plany kapitałowe (PPK) i został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, poinformowało PKO TFI. …Zobacz więcej