E-arbitraż dla firm ma umowę z ministrem cyfryzacji dot. m.in. profilu zaufanego

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie z ministrem cyfryzacji dotyczące Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”, podało Ultima Ratio. W ramach umowy sąd tworzony przy stowarzyszeniu, będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. …Zobacz więcej