Agora miała 5,09 mln zł zysku netto, 0,88 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Agora odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej