Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Ultimo NSFIZ od Altus TFI

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd. …Zobacz więcej