Archicom miał 53 mln zł zysku netto, 83,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Archicom odnotował 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 56,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej