Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) miał wartość ok. 812,5 mln zł na koniec marca

Wartość portfela zamówień spółki Mirbud wynosiła ok. 516,9 mln zł na koniec marca, a jego spółki zależnej Kobylarnia S.A. ok. 295,6 mln zł, podał Mirbud w podsumowaniu ub. miesiąca. …Zobacz więcej