PBKM miał 34,69 mln zł zysku netto, 50,24 mln zł EBITDA w 2018 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 34,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 29,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej