L. Kowalski został powołany na stanowisko prezesa Energa Elektrownie Ostrołęka

Rada nadzorcza Energi Elektrownie Ostrołęka – spółki zależnej Energi – podjęła uchwałę o powołaniu zarządu IX kadencji spółki z prezesem Leszkiem Kowalskim na czele, podała spółka. …Zobacz więcej