Rozmowy ostatniej szansy. Nic nie zapowiada przełomu. Szydło powtórzyła dotychczasową propozycję

Ostatnia szansa na uniknięcie strajku. Na godzinę 19 zaplanowane zostało spotkanie rządu z oświatowymi związkami zawodowymi. Tymczasem Beata Szydło podtrzymała dotychczasowe propozycje i stwierdziła, że czeka na decyzję nauczycieli. …Zobacz więcej