Minister Ardanowski: wkrótce rozpocznie się znakowanie ziemniaków biało-czerwoną flagą

– W przyszłym tygodniu podpiszę rozporządzenie, które wprowadzi znakowaniem polską białą-czerwona flagą ziemniaków. Wystąpimy też do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania mięsa, które jest w sklepach – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. …Zobacz więcej