Synektik: Raport końcowy z obserwacji pacjentów w II fazie badań klin. w VI

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) – Synektik oczekuje, że finalna wersja raportu z trzymiesięcznego okresu obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ramach II fazy badań klinicznych będzie gotowa do końca I poł. br., podała spółka. …Zobacz więcej