Oleg Klapovskiy rezygnuje z członkostwa w zarządzie CD Projekt, skupi się na GOG

Oleg Klapovskiy złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka zarządu CD Projekt, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego walnego zgromadzenia, podała spółka. …Zobacz więcej