CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie początkowo na EBITDA wys. ok. 16,8 mln zł 

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) – Zmiana sposobu ujęcia czynszów z tytułu umów najmu, stanowiących istotną część zobowiązań CDRL, która wynika z zastosowania przez grupę nowego standardu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing (MSSF 16) od 1 stycznia br. będzie miała początkowo wpływ wysokości ok. 16,8 mln zł na wskaźnik EBITDA, ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym, podała spółka. …Zobacz więcej