Urząd skarbowy zajął wierzytetelności Rank Progress w wys. 9,9 mln zł

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajął wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Rank Progress w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez spółkę na rachunek organu egzekucyjnego (sprawa spółki zależnej, Progress V), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który nie został dostarczony do Rank Progress, podała spółka. …Zobacz więcej