KNF: 79% klientów internetowych platform rynku forex zanotowało stratę w 2018 r.

Spośród aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex, oferowanych przez krajowe domy maklerskie około 78,9% zrealizowało stratę, a około 21,1% zysk w 2018 r., wynika z badania przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). …Zobacz więcej