Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na Forum zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny (NSFIZ), podało Altus TFI. …Zobacz więcej