T. Czerwińska przejmuje nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej MF

Minister finansów Teresa Czerwińska przejęła nadzór nad Departamentem Polityki Makroekonomicznej, wynika z Dziennika Urzędowego Ministra Finansów. …Zobacz więcej