Mirbud wybrany do budowy obwodnicy Olesna za 667,7 mln zł

Oferta konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia, warta 667,69 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”, podał Mirbud. …Zobacz więcej