Dług publiczny wolniejszy niż PKB. Najlepsze dane od globalnego kryzysu

Poziom długu publicznego mocno spadł w ubiegłym roku – podaje GUS. Agencje ratingowe miały większe oczekiwania, ale i tak jest najlepiej od dziesięciu lat. Informacja poszła w świat. …Zobacz więcej