Torpol z najkorzystniejszą ofertą za 568 mln zł na prace na linii Wrocław-Poznań

Oferta Torpolu o wartości 568 mln zł brutto (462 mln zł netto) została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowaniu, pn. „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno”, etap IV – odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń, podał Torpol. …Zobacz więcej