Spowolnienie gospodarcze. BIEC sygnalizuje problemy

Słaba koniunktura w Europie i pogarszająca się sytuacja finansowa firm sygnalizuje spowolnienie polskiej gospodarki. Eksperci BIEC sugerują, że inwestycje nie będą przyczyniały się ani do jej wzrostu, ani do większej konkurencyjności. …Zobacz więcej