Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

Mostostal Zabrze (MZ) zawarł z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) porozumienie, które ustala ogólne zasady rozpoczęcia nowej, długoterminowej, strategicznej współpracy pomiędzy MZ a HZI, jak również ustala ugodowo zasady rozwiązania sporu dotyczącego kontraktu realizowanego w 2017 r. w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii, podała spółka. …Zobacz więcej