Lista alertów. Giełda zawiesiła obrót akcjami 12 spółek

Giełda walczy ze spółkami, których akcje od dłuższego czasu są groszowe. Tak niska cena oznacza zwiększone ryzyko dla inwestorów. By przymusić do działania władze ponad dziesięciu z nich, możliwość handlu akcjami została zawieszona. …Zobacz więcej