Spółki zależne Protektora obciążone dodatkowymi zobowiązaniami publicznoprawnymi

Spółki zależne Protektora będą musiały dokonać spłat zobowiązań publicznoprawnych za wcześniejsze okresy, a wpływ tych działań na skonsolidowane wyniki za 2018 r. jest badany, poinformował Protektor. …Zobacz więcej