Selvita podzieli się na dwie spółki, obie będą notowane na GPW

Selvita zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu, podała spółka. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r. …Zobacz więcej