Selvita miała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2018 r.

Selvita odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2018 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 0,11 mln zł wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej. …Zobacz więcej