Skarbiec TFI: Jeszcze nie czas na globalną bessę na rynku akcji

Analiza krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozwala wysnuć wniosek, że choć zbliża się koniec hossy na globalnych rynkach akcji, to do rozpoczęcia bessy pozostało nam jeszcze co najmniej kilka miesięcy, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. …Zobacz więcej