Pure Biologics ma umowę z NCBR o dofinansowanie projektu lekowego

Pure Biologics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu lekowego obejmującego „Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm). Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 30,1 mln zł. …Zobacz więcej