Potencjał rozpoznań Lokum Deweloper to 892 lokale w 2019 r. i 483 w 2020 r.

Lokum Deweloper szacuje potencjał rozpoznań mieszkań w wyniku na 892 w 2019 r., 483 w 2020 r. i 1 766 w 2021 r., co oznacza, że w przyszłym roku spółka dozna „zachwiania” liczby przekazań, poinformowali członkowie zarządu. Wskazali, że w poprzednich latach potencjał rozpoznań przekładał się na raportowane przekazania mieszkań w przeważającej większości – w 2018 r. w 92%, co dało rozpoznanie w wyniku 900 lokali. …Zobacz więcej