Lokum Deweloper miał 64,32 mln zł zysku netto, 96,17 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Lokum Deweloper odnotował 64,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 71,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej