CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ubr.

CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ub. r. W efekcie skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 250 mln zł, poinformował wiceprezes zarządu do spraw finansowych Piotr Nielubowicz. …Zobacz więcej