CD Projekt miał 109,33 mln zł zysku netto, 112,39 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

CD Projekt odnotował 109,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 200,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej