Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydują 24 IV o 2 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydują o przeznaczeniu 36 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 kwietnia. …Zobacz więcej