ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) – Wzrost wyniku sektora bankowego od kilku lat jest jedynie nominalny, zaś realnie – w relacji do PKB jest on w stagnacji. Obciążenia, które zostały nałożone na sektor silnie obniżyły poziom zwrotu z kapitałów (ROE) i tym samym jego atrakcyjność dla inwestorów. Największym zagrożeniem, wynikającym z nadmiernego obciążenia sektora jest ograniczanie zdolności banków do finansowania rozwoju polskiej gospodarki, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. …Zobacz więcej