Strajk nauczycieli. PIP sprawdzi, czy nauczyciele na zastępstwo są zgodni z prawem

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy kierowanie do komisji egzaminacyjnych niestrajkujących nauczycieli z innych szkół jest zgodne z prawem. O kontrolę wnioskował Związek Nauczycielstwa Polskiego. …Zobacz więcej