Budimex miał 305,42 mln zł zysku netto, 417,01 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Budimex odnotował 305,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 464,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej