The Dust zawarł umowę z Jackiem Piekarą dot. wykorzystania jego powieści w grach

The Dust zawarł z pisarzem Jackiem Piekarą umowę nabycia autorskich praw majątkowych (bezterminowo i bez prawa odwołania) do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie, składających się na tzw. Cykl Inkwizytorski, podała spółka. Nabyte prawa upoważniają spółkę do pełnego wykorzystania motywów opisanych w powieściach w celu produkcji, dystrybucji i sprzedaży bazujących na nich gier. …Zobacz więcej