LPP rekomenduje wypłatę 60 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Zarząd LPP zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 110 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka. …Zobacz więcej