Fundusze norweskie i EOG zasilą ok. 0,5 mld zł rozwój małych i średnich miast

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) – Polska otrzyma pieniądze na rozwój polskich miast z Funduszy norweskich i EOG z puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali umowę, która umożliwi realizację inicjatyw w Programie „Rozwój lokalny”. Program jest skierowany do 255 małych i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. …Zobacz więcej