EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37 mld euro w styczniu

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 37 mld euro w styczniu 2017 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). …Zobacz więcej