BDM: Przepisy dot. cen energii mogą nie w pełni zrekompesować koszty sprzedawców

Ustawa w sprawie cen energii elektrycznej, do której konsultowany był niedawno projekt rozporządzenia wykonawczego, może nie w pełni zrekompensować koszty poniesione przez sprzedawców energii, uważają analitycy Domu Maklerskiego BDM. …Zobacz więcej