Senat pracuje nad ustawą, dzięki której bank wyjaśni powód odmowy kredytu

Pod obrady Senatu trafiła ustawa wdrożeniowa RODO, która zakłada m.in. narzucenie bankom obowiązku wyjaśnienia klientowi powodu odmowy udzielenia kredytu. …Zobacz więcej