PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

PKP Cargo odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 81,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej