LW Bogdanka miała 53,63 mln zł zysku netto, 62,03 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

LW Bogdanka odnotowała 53,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 667,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej