LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jedn. zysku na dywidendy w przyszłości

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) – Lubelski Węgiel Bogdanka w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową, a zamiarem zarządu spółki jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. …Zobacz więcej