Echo miało 305,36 mln zł zysku netto, 404,45 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Echo Investment odnotowało 305,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 313,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej