Byli szefowie MF: Rola państwa powinna rosnąć jako regulatora, nie właściciela

Obecnie w Polsce zachodzi potrzeba zwiększania roli państwa w gospodarce jako regulatora, przez oddziaływanie na wahania w cyklach koniunkturalnych (wygładzanie, szczególnie pod kątem bezrobocia), natomiast nie – jako właściciela, uważają byli ministrowie finansów: Grzegorz Kołodko, Paweł Wojciechowski i Stanisław Kluza. …Zobacz więcej