Unimot utworzył odpis w spółce zależnej, wynik za 2018 r. niższy o 3,72 mln zł

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) – Zarząd Unimotu zdecydował o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. wysokości 3 151 706,45 zł. Dodatkowo, zarząd zdecydował o odpisie na udziałach spółki Blue Cold wysokości 3 532 831 zł, podano w komunikacie. Skonsolidowany wynik Unimotu za 2018 rok będzie tym samym niższy o 3,72 mln zł. …Zobacz więcej